martes, 16 de diciembre de 2008

jueves, 11 de diciembre de 2008

ASSEMBLEES ARQUITECTURA

LES ASSEMBLEES A ARQUITECTURA A PARTIR D'ARA SERAN TOTS ELS DILLUNS A LES 14:30 AL HALL DE L'ESCOLA
LAS ASAMBLEAS EN ARQUITECTURA A PARTIR DE AHORA
SERÁN TODOS LOS LUNES A LAS 14:30 EN EL HALL DE LA ESCUELA

domingo, 7 de diciembre de 2008

ORDRE DEL DIA PER A L'ASSEMBLEA DEL PRÒXIM DIMARTS

Ordre del dia:

 1. Comentari del que es va parlar en la Assemblea General del dijous 4
 2. Situació de les comissions
 3. Accions per a aquesta setmana
 4. Propostes per als dies 13 i 14
 5. Altres
 6. Temps per a reunir-se les comissions

Orden del día

 1. Comentario de lo que se habló en la Asamblea General del jueves 4
 2. Situación de las comisiones
 3. Acciones para esta semana
 4. Propuestas para los días 13 y 14
 5. Otros
 6. Tiempo para reunirse las comisiones

ASSEMBLEA ARQUITECTURA

ASSEMBLEA ARQUITECTURA:


TOTS ELS DILLUNS 15:00
AL HALL DE L'ESCOLA
NO FALTEU!!!


*Degut al pont la setmana que ve es farà el dimarts a les 18:00 al hall de l'escola
ASAMBLEA ARQUITECTURA:

TODOS LOS LUNES 15:00
EN EL HALL DE LA ESCUELA
NO FALTÉIS!!!

*Debido al puente la semana que viene se hará el martes a las 18:00 en el hall de la escuela

viernes, 5 de diciembre de 2008

SITUACIÓ DE L’ASSEMBLEA D’ARQUITECTURA

Portem tres setmanes d’assemblees tant a nivel general dels estudiants de la UPV, com pròpies de la nostra facultat. Resumint-les podem dir que hem arribat a la conclusió de que el nostre sistema educatiu necessita un canvi; però que l’EEES no és l’adequat.
Així que, formant part de l’Assemblea UPV, mostrem el nostre rebuig davant la implantació del Pla de Bolonya.
Des de l’Assemblea d’Arquitectura abarcarem el problema de la reforma universitària, tant a nivel general com particular de la nostra titulació; ja que es veu afectada de manera diferent.
Des de Delegació d’Alumnes ens han informat de que s’està duent a terme la redacció del nostre pla d’estudis, del qual esperem llegir l’esborrany prompte.
D’altra banda, voldríem fer esment de la creació de les distintes comissions de l’assemblea:
- Secretaria i tresoreria
- Difusió
- Comunicació externa
- Redacció i informació
- Coordinació i internet
Per acabar convidem a tothom tant a asistir com a participar en les nostres assemblees, així com en l’ajut a les nostres comissions.

SITUACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ARQUITECTURA
Llevamos tres semanas de asambleas tanto a nivel general de los estudiantes de la UPV, como de las propias de nuestra facultad. Resumiendolas podemos decir que hemos llegado a la conclusión que nuestro sistema educativo necesita un cambio; pero que el EEES no es el adecuado.
Así que, formando parte de la Asamblea UPV, mostramos nuestro rechazo delante de la implantación del Plan de Bolonya.
Desde la Asamblea de Arquitectura abordaremos el problema de la reforma universitaria, tanto a nivel general como particular de nuestra titulación; ya que se ve afectada de forma distinta.
Desde Delegación de Alumnos nos han informado de que se está llevando a cabo la redacción de nuestro plan de estudios, del cual esperamos leer el borrador pronto.
Por otra parte, queremos informar de la creación de las distintas comisiones de la asamblea:
- Secretaria y tresoreria
- Difusión
- Comunicación externa
- Redacción e información
- Coordinación e internet
Para terminar invitamos a todo el mundo tanto a asistir como a participar en nuestras asambleas, asi como en la ayuda de las comisiones.